Privacy Policy

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Algemeen

Binnen mijn werking hecht ik veel belang aan de privacy en bescherming van je gegevens. Hierbij houd ik mij aan alle wet- en regelgeving hierover.

Je gegevens worden persoonlijk door mij verwerkt net zoals de contactverzoeken via het contactformulier op deze website, de e-mails en telefonische contactname.

 

Welke gegevens worden verzameld?

  • Voor en achternaam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer/ gsm-nummer
  • Persoonsgegevens van andere betrokken hulpverleners (bv: huisarts, psychiater,…)
  • Notities gemaakt tijdens gesprekken
  • Informatie die ik krijg van derden (bv: verwijsbrieven, verslagen van de huisarts,..)
  • Informatie die ik opmaak aan derden (bv: verslagen huisarts, verslagen mutualiteit,…)

 

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Klinisch psychologen zijn gebonden aan de Patiëntenrechtenwet en de Kwaliteitswet. Hun cliënten hebben ontegensprekelijk recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier (art. 9§1, WPR). (voor meer informatie: https://www.compsy.be/nl/patientendossier )

 

Beroepsgeheim

Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim tijdens en na het beëindigen van de begeleiding. Jouw dossier wordt bewaard op een beveiligde computer of in een archiefruimte.

Om uw begeleiding optimaal te laten doorgaan is er gedeeld beroepsgeheim binnen de groepspraktijk Sophie Houben Voeding & Gezondheid en kan er indien nodig intern overleg tussen de teamleden plaatsvinden. Enkel strikt noodzakelijke informatie zal worden uitgewisseld.

Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen kan het soms nodig zijn om andere betrokken hulpverleners (bv: huisarts, psychiater,…) te contacteren en gegevens uit te wisselen of op te vragen. Hiertoe zal steeds vooraf een schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Enkel in noodtoestanden, wanneer een dreigend, ernstig en acuut gevaar bestaat voor de cliënt of derden kan het beroepsgeheim verbroken worden.

 

Bewaartermijn gegevens

Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Dit dossier bevat alle basisgegevens en officiële stukken over de psychologische ondersteuning.

 

Rechten

Je hebt ten allen tijde het recht op opvraging, inzage en wijziging van uw persoonlijk dossier. Een verzoek dien je via volgend e-mailadres op te vragen; kaat.malfroy@hotmail.com .

Indien je bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens hebt, kan je mij steeds contacteren.